Geoblog.pl    mamaMa    Zdjęcia    Jestem w podróży...choćby tylko w głowie 2021    Lindeberg
Nie mówi się dzisiaj "nach Museum" tylko "ins Museum", ale zachowano starą pisownię.

LindebergNie mówi się dzisiaj "nach Museum" tylko "ins Museum", ale zachowano starą pisownię.
mamaMa
Anna M
zwiedziła 18% świata (36 państw)
Zasoby: 1402 wpisy1402 5501 komentarzy5501 21979 zdjęć21979 1 plik multimedialny1