Geoblog.pl    mamaMa    Zdjęcia    Jestem w podróży...choćby tylko w głowie 2021    Lindeberg
Nie mówi się dzisiaj "nach Museum" tylko "ins Museum", ale zachowano starą pisownię.

LindebergNie mówi się dzisiaj "nach Museum" tylko "ins Museum", ale zachowano starą pisownię.
mamaMa
Anna M
zwiedziła 18% świata (36 państw)
Zasoby: 1386 wpisów1386 5449 komentarzy5449 21764 zdjęcia21764 1 plik multimedialny1